S.Boulardii

S.boulardii

Diarino ORS
S.boulardii je tropska vrsta kvasca prvi put izolovana iz voća liči i mangostina davne 1923. godine od strane francuskog naučnika Henria Boularda. U pitanju je probiotski kvasac koji deluje u lumenu creva i predstavlja prvu liniju odbrane organizma od patogena.

Po svojim karakteristikama je jedinstven u grupi probiotika:

- S obzirom na činjenicu da je jedini kvasac u grupi probiotika po svojoj veličini je daleko veći od ostalih probiotika iz grupe bakterija
- Jedini je probiotik koji ne kolonizuje digestivni trakt nego se nakon 3-5 dana od primene izlučuje iz organizma putem fecesa
- Najbitnija karakteristika – S.boulardii je rezistentan na dejstvo antibiotika, što omogućava pacijentima istovremenu primenu oba preparata

Pharmas doo

© 2017 PharmaS. All Rights Reserved.

WEB DESIGN BY AWD