Dijareja izazvana antibioticima

Dijareja izazvana antibioticima
Diarino ORS
Da bi smo razumeli značaj primene probiotika uz antibiotik, moramo da znamo i način na koji antibiotik deluje na naš organizam. Osnovna uloga antibiotika u našem organizmu je da uništi patogene bakterije uzročnike određenih obolenja. Na žalost razvojem novih generacija antibiotika ( sa širokim spektrom dejstva), antibiotici neselektivno uništavaju kako patogene tako i dobre bakterije našeg organizma.
Nakon terapije antibioticima, oni dospevaju u creva, a zatim i u sve ostale delove tela, gde eliminišu bakterije uzročnike infekcija. Pritom oni uništavaju i dobre bakterije u crevima, i ostavljaju prostora za razmnožavanje i naseljavanje loših bakterija. Kada preovladaju loše bakterije dolazi do komplikacija kao što su dijareja i teške crevne infekcije.Klasičnu dijareju izazvanu antibioticima dobije 5-35 % pacijenata na antibiotskoj terapiji, a svakako značajan uticaj na pojavu dijareje imaju i tip antibiotika, dužina terapije, opšte zdravstveno stanje pacijenta i starosna dob.

Način da se zaštiti zdrava crevna flora u našem organizmu je primena probiotika u kombinaciji sa antibioticima, pre svega soja S. boulardii koji je jedini soj rezistentan na dejstvo antibiotika. Za pacijente to znači da mogu istovremeno uz antibiotik uzeti i probiotik bez vremenskog odlaganja.

Pharmas doo

© 2017 PharmaS. All Rights Reserved.

WEB DESIGN BY AWD