TABELA PROBIOTIKA2

PORODICA PROBIOTIKA – PHARMAS SRBIJA

 – ideje za zdravu budućnost

Svi probiotici nisu isti 

Standardni pristup koji podrazumeva korišćenje probiotika samih po sebi više nije dovoljan i prevaziđen je kao koncept. Koliko će koji probiotik biti efikasan određuju i različite probiotske kulture u njemu. Shodno najnovijim medicinskim istraživanjima i dokazima različite probiotske kulture su kombinovane sa kompatibilnim i korisnim prebioticima i dodacima ishrani. Na ovaj način mogu se prepoznati individualne potrebe korisnika i može se izabrati odgovarajući probiotik. Prikazana tabela omogućiće Vam racionalan i svrsishodan pristup konkretnom zdravstvenom problemu, bez obzira da li se radi o pomoći u lečenju ili prevenciji oboljenja.

DIARINO-ORS
Diarino kutija
Diarino kutija
Diarino kutija
Diarino kutija
Diarino kutija
Slider

Definitivno svi probiotici nisu isti i vreme je da napravite pravi izbor vama odgovarajućeg probiotika!!!

Pronađite probiotik za:

SVI PROBIOTICI

TRETMAN LAKŠE DO SREDNJE TEŠKE DIJAREJE UZROKOVANE AKUTNIM GASTROENTERITISOM

DOPRINOSI BOLJOJ PREVENCIJI DIJAREJA IZAZVANIH ANTIBIOTICIMA

POMAŽE U PREVENCIJI PUTNIČKE DIJAREJE

DOPRINOSI BOLJOJ REGULACIJI CREVNE FLORE I PREVENCIJI INFEKCIJA

DOPRINOSI POBOLJŠANJU TERAPIJE ERADIKACIJE HELICOBACTER PYLORI INFEKCIJE

Pronađite probiotik za:

SVI PROBIOTICI

TRETMAN LAKŠE DO SREDNJE TEŠKE DIJAREJE UZROKOVANE AKUTNIM GASTROENTERITISOM

DOPRINOSI BOLJOJ PREVENCIJI DIJAREJA IZAZVANIH ANTIBIOTICIMA

POMAŽE U PREVENCIJI PUTNIČKE DIJAREJE

DOPRINOSI BOLJOJ REGULACIJI CREVNE FLORE I PREVENCIJI INFEKCIJA

DOPRINOSI POBOLJŠANJU TERAPIJE ERADIKACIJE HELICOBACTER PYLORI INFEKCIJE

  1. Svi navedeni proizvodi su upisani u bazu Ministarstva zdravlja Republike Srbije.
  2. Preporuke za korišćenje su usaglašene sa uputstvima proizvođača i aktuelnom stručnom literaturom.
  3.  Za primenu tokom trudnoće i laktacije, pacijenti trebaju da se posavetuju sa lekarom i farmaceutom.
  4. Pre upotrebe probiotika PharmaS, utvrditi da li je osoba koja ih koristi, alergična na neki od sastojaka i u tom slučaju ih ne koristiti.

BROJEVI UVERENJA

1.PharmaS Diarino- Broj uverenja:515-04-04676/2015-10

2.PharmaS Diarino ORS-Broj uverenja:515-04-05589/2015-10

3.PharmaS Florotic Daily 10 kapsula-Broj uverenja:515-04-4004/2016-10

PharmaS Florotic Daily 20 kapsula-Broj uverenja:515-04-4003/2016-10

PharmaS Florotic Daily 30 kapsula-Broj uverenja:515-04-4002/2016-10

4.PharmaS HelicoBalans-Broj uverenja:515-04-350/2016-10.

5.PharmaS PROBalans 10 kapsula-Broj uverenja:515-04-3771/2016-10

PharmaS PROBalans 20 kapsula-Broj uverenja:515-04-3773/2016-10

PharmaS PROBalans 30 kapsula-Broj uverenja:515-04-3776/2016-10

6.PharmaS PROBalans Immuno 20 kapsula-Broj uverenja:515-04-04866/2015-10

PharmaS PROBalans Immuno 30 kapsula-Broj uverenja:515-04-04867/2015-10

IDEJE ZA ZDRAVU BUDUĆNOST

Više imformacija dostupno je na zahtev Pharmas d.o.o.
Viline vode bb, 11.000 Beograd, Republika Srbija
e-mail: info@pharmas.rs tel: +381 11/ 655-6226

pharmas srbija